KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Erhverv, Titanvej, Horsens

 • Rammenummer

  14ER22

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Tung industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  16-12-2019

 • Vedtagelsesdato

  27-04-2020

 • Ikrafttrædelsesdato

  30-04-2020

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager, værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed og lignende. Derudover kan der etableres tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv, logistik med mere.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet.

 • Status

  Vedtaget