KOMMUNEPLAN 2017

Bebyggelsestyper

Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel. Sammenbygning kan også ske mellem bolig og småbygninger og mellem småbygninger, hvis sammenbygningerne udføres med en længde på mindst 3,0 meter.

Åben-lav boligbebyggelse er én beboelsesbygning med maksimum to boliger med vandrette lejlighedsskel.

Etagebebyggelser er beboelsesbygning i to etager eller derover med vandrette lejlighedsske.

Klik på billedet for at se det i stort format.