KOMMUNEPLAN 2017

Den regionale by

Globaliseringen gør verden stadig mere forbundet. Det betyder blandt andet, at konkurrencen om at klare sig godt som nation, som region - og som kommune – hele tiden skærpes.

I Danmark er der behov for, at byer og kommuner samarbejder om at understøtte den danske udvikling, hvis vi skal blive ved med at være en konkurrencedygtig nation. De danske storbyregioner spiller en særlig rolle for den nationale vækst, fordi arbejdskraft, virksomheder, erhvervsklynger og vidensinstitutioner især koncentrerer sig i og omkring de største danske byer.

Samtidig med, at de danske kommuner hver især ruster sig til den indbyrdes konkurrence om borgere, arbejdspladser, investeringer og lignende, er der også behov for, at de samarbejder om at skabe vækst og udvikling i hele Danmark – til gavn for væksten i egen kommune. Det er et paradoks, der er blevet hverdag i det meste af Danmark, hvor der i disse år etableres flere formelle byregionale samarbejder, der har til formål at sikre en øget konkurrencedygtighed gennem samarbejder på tværs af kommunegrænser.

Horsens Kommune ligger centralt mellem Aarhus og Trekantområdet. I Horsens Kommune ser vi ikke os selv som en isoleret enhed, men som en del af de større netværk, vi indgår i. Vi anerkender betydningen af byregionernes roller som både nationale og regionale vækstdrivere. Derfor indgår vi i et af Danmarks stærkeste, politiske interessefællesskaber om vækst og udvikling, Business Region Aarhus.

Den fysiske planlægning spiller en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af byregioner, hvis de fortsat skal være attraktive for borgere, virksomheder og investeringer. Derfor er det nødvendigt at samarbejde om en helhedsorienteret planlægning på tværs af kommunegrænserne i Business Region Aarhus, der bl.a. fokuserer på infrastruktur, mobilitet, byudvikling og grønne og blå strukturer.

Samarbejdet i Business Region Aarhus er vigtigt for Horsens Kommune. Men der er også andre strategiske samarbejder og alliancer, som kan have betydning for vores position som attraktiv tilflytterkommune. Vi vil derfor løbende undersøge muligheden for at deltage i andre strategiske samarbejder, som er til gavn for vores udvikling.

 

Udviklingen i Horsens Kommune afhænger af en lang række faktorer og påvirkninger, der kommer udefra. Det er langt fra alt, vi selv kan påvirke, især de større, samfundsmæssige trends, der ikke kun præger – og vil præge - udviklingen i Danmark, men også i resten af verden.

Der er særligt fire af de samfundsmæssige trends, der påvirker udviklingen i Danmark i disse år. Det er globalisering/internationalisering, urbanisering, en øget mobilitet samt byers og byregioners øgede betydning for vækst.

Læs mere om de samfundsmæssige udviklingstendenser her.