KOMMUNEPLAN 2017

Lokalcenterbyerne

Her på siden kan du finde forskellige statistikker og data om de enkelte lokalcenterbyer. Alle data er trukket pr. 1. januar 2017 fra følgende datakilder: BBR, CVR og CPR.

 

I planperioden forventes disse data suppleret med karakteristikker for de enkelte bydele.


Kortene viser antallet af indbyggere indenfor afgrænsningen af den enkelte Lokalcenterby pr. 1. januar 2017.


 

Kortene viser arealet af den enkelte Lokalcenterby indenfor afgrænsningen.


Kortene viser fordelingen af boligarter i den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser fordelingen af boligstørrelser i den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


På kortet er den gennemsnitlige alder på boligmassen angivet ved et opførelsesår for gennemsnitsboligen i den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser antallet af utidssvarende boliger i den enkelte Lokalcenterby. En utidssvarende bolig er en bolig som mangler en eller flere disse funktioner: vandskyllende toilet, badeværelse, eget køkken eller centralvarme, fjernvarme eller varmepumpe - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser antallet af arbejdspladser indenfor afgrænsningen af den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra CVR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser aldersfordelingen i den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser fordelingen af husstandstyper i den enkelte Lokalcenterby - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.