KOMMUNEPLAN 2017

Socioøkonomi

Den socioøkonomiske status beskriver, hvilken social status borgerne har i forhold til deres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.

Den gennemsnitlige indkomst pr. borger i Horsens Kommune er steget med 7,6 % i perioden fra 2010 til 2014. Det er lidt mere end på landsplan og i de nabokommuner, vi sammenligner os med. Indkomstniveauet er dog stadig lavere end både på landsplan og i de fleste af nabokommunerne.

Hvis man ser på befolkningens højeste gennemførte uddannelse blandt de 30 til 69-årige i 2016, er der flest med en erhvervsfaglig uddannelse eller en grundskoleuddannelse i Horsens Kommune. Sammenlignet med nabokommunerne ligger Horsens Kommune nogenlunde på niveau, men der er flere med lange videregående uddannelser i Skanderborg og Aarhus kommuner.

Udviklingen i den socioøkonomiske status blandt de 25 til 64 årige i Horsens Kommune viser, at andelen af lønmodtagere stiger. Det samme gør gruppen af borgere, der er under uddannelse, mens andelen af ledige falder. Men samtidig stiger gruppen af borgere, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken.

Befolkningens højeste gennemførte uddannelse blandt 25 til 69-årige i 2016. Klik på billedet for større visning.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vækstrate i procent 2010 - 2015
Aarhus 272.861 274.041 278.220 285.084 289.764 303.066 11,07%
Hedensted 275.397 277.368 285.303 290.007 295.804 305.408 10,90%
Silkeborg 277.641 277.189 287.488 292.119 274.450 306.948 10,56%
Hele landet 279.122 282.647 288.684 293.979 298.785 308.144 10,40%
Skanderborg 302.636 305.479 313.890 318.748 325.329 333.338 10,14%
Horsens 267.420 271.651 277.817 282.867 287.782 293.193 9,64%
Vejle 283.663 284.653 291.007 294.974 298.948 310.525 9,47%
Randers 259.910 263.499 267.809 270.548 273.721 280.907 8,08%

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken (INDKP101)
Note 1: Gennemsnitsindkomsten er baseret på erhvervsindkomst, offentlige overførelser, private pensioner, formueindkomst brutto, samt anden personlig indkomst og udregnes som gennemsnit for alle personer.
Note 2: Listet efter størst vækstrate i perioden 2010-2015
Note 3: Opdateret d. 3. maj. 2017.

Gennemsnitsindkomst pr. borger i udvalgte kommuner, 2010 til 2014.

Udvikling i socio-økonomisk status blandt 25 til 64-årige i Horsens Kommune. Klik på billedet for større visning.

Hvilke udfordringer giver den socioøkonomiske udvikling Horsens Kommune?

  • Selvom den gennemsnitlige indkomst pr. borger er steget, ligger indkomsten i Horsens Kommune stadig lavt i forhold til vores nabokommuner.
  • Ledigheden er faldet, men en stor andel af arbejdsstyrken i Horsens Kommune står uden for arbejdsmarkedet.

Hvilke muligheder giver den socioøkonomiske udvikling Horsens Kommune?

  • Ledigheden er faldende og flere kommer i arbejde.
  • Den gennemsnitlige indkomst i Horsens Kommune har den højeste vækstrate blandt de kommuner, vi sammenligner os med.
  • Antallet af studerende er stigende.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte udviklingen i den socioøkonomiske status?

  • Fokus på bredere udbud af boligtyper.
  • Fokus på at skabe attraktivt byliv for unge og studerende for at fastholde og tiltrække flere studerende.