KOMMUNEPLAN 2017

Horsens by 2050

Horsens by står midt i en forvandling fra at være en mellemstor provinsby til at blive en stor østjysk by. Det skyldes den markante befolkningstilvækst, der sker i disse år – og som forventes at fortsætte. Væksten presser byen. Derfor vil forskønnelse og gradvis udvidelse af de eksisterende strukturer ikke længere være tilstrækkelig.

Horsens by spiller en særlig rolle som dynamo for væksten i hele kommunen, og skal fortsat udvikles som kommunens hovedcenter for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Samtidig har Horsens som hovedby også en vigtig rolle i forhold til at styrke Horsens Kommune i samarbejdet og konkurrencen med de øvrige større byer i Østjylland. Derfor kræver Horsens by et særligt fokus i planlægningen.