KOMMUNEPLAN 2017

Bydele

Her på siden kan du finde forskellige statistikker og data om de enkelte bydele. Alle data er trukket pr. 1. januar 2017 fra følgende datakilder: BBR, CVR og CPR. 

I planperioden forventes disse data suppleret med karakteristikker for de enkelte bydele.

Tjek hvilken bydel du bor i ved at skrive din adresse i søgefeltet på kortet.


Kortet viser antallet af indbyggere indenfor afgrænsningen af den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.

Kortene viser arealet af den enkelte bydel indenfor afgrænsningen.


Kortene viser fordelingen af boligarter i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser fordelingen af boligstørrelser i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


På kortet er den gennemsnitlige alder på boligmassen angivet ved et opførelsesår for gennemsnitsboligen i den enkelte bydel - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser antallet af utidssvarende boliger i den enkelte bydel. En utidssvarende bolig er en bolig som mangler en eller flere disse funktioner: vandskyllende toilet, badeværelse, eget køkken eller centralvarme, fjernvarme eller varmepumpe - data er trukket fra BBR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser antallet af arbejdspladser indenfor afgrænsningen af den enkelte bydel - data er trukket fra CVR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser aldersfordelingen i den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.


Kortene viser fordelingen af husstandstyper i den enkelte bydel - data er trukket fra CPR pr. 1. januar 2017.