KOMMUNEPLAN 2017

Forord

Horsens kommune vokser, og det går stærkt. Kommunen står med et historisk godt udgangspunkt for vækst og udvikling, hvor borgere og virksomheder vælger at flytte til Horsens. Det har været hårdt arbejde at nå hertil – og det vil det også kræve fremover, for at sikre Horsens Kommunes fortsatte fremgang som attraktiv bosætningskommune.

Prognoserne siger, at kommunen bliver ved med at vokse, og at der i 2045 vil være næsten 110.000 indbyggere. De næste 30 år skal der derfor findes plads til næsten 21.500 flere horsensianere. Og det er ikke kun boliger, der skal findes plads til, men også til institutioner, virksomheder, butikker, rekreative arealer, trafikanlæg og lignende byfunktioner.

Indtil nu har der været planlagt for lag på lag-udbygning, uden på den eksisterende by, fordi planlægningen har skulle følge med væksten. Det har overbelastet og slidt på både infrastrukturen, den offentlige service, de rekreative arealer og miljøet. Derfor lægger kommuneplan 2017 op til, at der tænkes anderledes bæredygtigt og helhedsorienteret for den samlede planlægning frem mod 2050.

Go´ læselyst

Horsens Byråd
Februar 2018