KOMMUNEPLAN 2017

Foreningsaktiviteter

PlanDK2 definerer ikke, hvilke anvendelseskategorier, foreningsvirksomhed hører under. Derfor er det ofte problematisk, når der kommer en ansøgning om etablering af en forening, idet der ikke kan peges på, hvilke kommuneplanrammeområde, foreningen kan placeres i. Horsens Kommune har derfor foretaget en vurdering af, hvilke overordnede anvendelseskategorier, foreninger kan passe ind i. Der vil dog altid skulle foretages en vurdering i forbindelse med konkrete sager om placering af foreninger, idet foreningsvirksomhed kan have meget forskellig karakter, alt efter, hvilken slags foreninger, der er tale om.

Som udgangspunkt kan foreninger kun placeres i områder, der i kommuneplanrammerne er udlagt til offentlige formål, rekreative områder eller centerområder. Hvilke af de tre anvendelser, der kan anvendes, afhænger af, hvilken slags forening, der er tale om. F.eks. vil frikirker høre under offentlige formål, sportsklubber under rekreative områder, mens et fitnesscenter vil være at betragte som privat service og høre under f.eks. centerområder eller andre områder, der åbner mulighed for privat service.

I rammeområderne 14ER01, 14ER19 og 14ER20, der er udlagt til erhverv, kan der derudover placeres støjende foreningsaktiviteter.