KOMMUNEPLAN 2017

Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, hvor forslag til Kommuneplan 2017 ikke vedtages, og plangrundlaget i Kommuneplan 2013 (med tillæg) videreføres.

Der forventes ikke udarbejdet alternative kommuneplanforslag, og derfor forventes der ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer.

0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017