KOMMUNEPLAN 2017

Fordebat

OFFENTLIGE HØRINGER

Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for daginstitution i Egebjerg

 

Bemærk!
Alle fordebatter fra Teknik og Miljø annonceres på Horsens Kommunes høringsportal.

HØRINGSPERIODE

17. august -31. august 2020

Hvad er en fordebat?

Efter planloven kan byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal byrådet indkalde offentlighedens forslag og idéer til planlægningen i en fordebat før udarbejdelsen af et planforslag. Det sker i en såkaldt foroffentlighed/forudgående offentlig høring efter planlovens § 23c.

Mindre ændringer til kommuneplanen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, kan gennemføres uden forudgående offentlig høring.

Se aktuelle forudgående offentlige høringer ovenfor.

Dine muligheder

Enhver har ret til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde i forbindelse med den forudgående offentlige høring. I den konkrete høring kan du se høringsfristen for indsendelse af idéer og forslag.

Hvis du har idéer og forslag til, hvad planlægningen skal indeholde, kan du sende dem til Horsens Kommune. Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. e-mail til: planogby@horsens.dk. Har du ikke mulighed for det, kan du sende dem til med post til Teknik & Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.