KOMMUNEPLAN 2017

Parkering

Cykler:

 

Funktion

P-norm for cykelparkering jf. Cykelparkeringsplan 2014

Kontor og liberalt erhverv 1 - 4 pladser pr. 100 m2 kontor- og lagerareal
Dagligvare- og udvalgsforretninger 4 - 8 pladser pr. 100 m2 butiks- og lagerareal
Teatre og biografer 20 - 40 pladser pr. 100 brugere/gæster
Idrætshaller/anlæg 20 - 40 pladser pr. 100 brugere/gæster
Skoler og uddannelsessteder 40 - 80 pladser pr. 100 elever
Etagebebyggelse 2 pladser pr. bolig
Hospitaler 20 - 50 pladser pr. 100 senge
Parker, strande og forlystelsesparker 10 - 35 pladser pr. 100 brugere/gæster

Parkeringsstrategien fastsætter parkeringsnormen for de forskellige geografiske områder og de forskellige anvendelser for både personbiler og for cykler. Læs mere her (du bevæger dig nu ud af Kommuneplan 2017).

Handicappladser:

 

Parkeringsanlæggets størrelse

Handicapparkeringsplads   til alm. biler (3,5x5,0 m)

Handicappladser til kassebiler (4,5x8,0 m)

1 - 9 1 0 - 1
10 - 25 1 - 2 0 - 1
26 - 50 1 - 2 1 - 2
51 - 75 2 2
76 - 100 2 3
101 - 150 3 3
151 - 200 3 4
201 - 500 4 4
501 - 1000 4 5

Dispensationsmuligheder 

I henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015: ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag” kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til cirkulære nr. 10 af 17. oktober 1994 om kommunale parkeringsfonde eller bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015.

 

Horsens Kommune har ikke nogen parkeringsfond, men kan i særlige tilfælde hvor der ikke kan skabes tilstrækkelig plads til parkeringsanlæg på den enkelte ejendom dispensere på baggrund af bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015 under forudsætning af, at der foreligger et forpligtigende grundlag, om at parkeringsarealerne i forbindelse med eller i forlængelse af byggeriets opførelse tilvejebringes på et andet areal end den ejendom, hvor byggeriet opføres.

Personbiler:

 

Funktion

P-norm i Zone 1 

Bolig  
Åben-lav. (Enfamiliehuse) 0,5 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 0,5 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 0,5 plads pr. bolig
Etageboliger 0,5 plads pr. bolig
Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,25 plads pr. bolig
Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 0,5 plads pr. ansat
Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 0,5 plads pr. bolig
Erhverv  
Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 100 m2
Fabrik og værksted 1 plads pr. 100 m2
Lager 1 plads pr. 500 m2, dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 100 m2 kontor tilknyttet lageradministrationen
Dagligvareforretning 1 plads pr. 50 m2 samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
Engroshandel 1 plads pr. 100 m2
Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 100 m2
Hoteller 0,75 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
Restauranter 1 plads pr. 20 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 10 stole eller 1 plads pr. 75 m2
Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
Undervisning og institutioner  
Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 0,5 plads pr. ansat
Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 8 elever samt 0,5 plads pr. ansat
Daginstitutioner 1 plads pr. 16 normerede institutionspladser, 0,5 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
Andre institutioner Efter Byrådets nærmere vurdering
Campusområde, Andreas Steenbergs Plads 1 plads pr. 150 m2 eller efter Byrådets nærmere vurdering

Funktion

P-norm i Zone 2

Bolig  
Åben-lav. (Enfamiliehuse) 1,5 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 1 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 1 + 0,5 plads pr. bolig
Etageboliger 1 plads pr. bolig
Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,25 plads pr. bolig
Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 0,67 plads pr. ansat
Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 0,5 plads pr. bolig
Erhverv  
Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 75 m2
Fabrik og værksted 1 plads pr. 50 m2
Lager 1 plads pr. 500 m2, dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 75 m2 kontor tilknyttet lageradministrationen
Dagligvareforretning 1 plads pr. 40 m2 samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
Engroshandel 1 plads pr. 75 m2
Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 75 m2
Hoteller 1 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
Restauranter 1 plads pr. 12 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 7 stole eller 1 plads pr. 50 m2
Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
Undervisning og institutioner  
Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 0,67 plads pr. ansat
Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 6 elever samt 0,67 plads pr. ansat
Daginstitutioner 1 plads pr. 12 normerede institutionspladser, 0,67 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
Andre institutioner Efter Byrådets nærmere vurdering
Campusområde, Andreas Steenbergs Plads  

Funktion

P-norm i Zone 3

Bolig  
Åben-lav. (Enfamiliehuse) 2 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med individuel parkering 1,5 plads pr. bolig
Tæt-lav. (Række-, kæde-, dobbelt- og klyngehuse) Med gæsteparkering 1 + 0,5 plads pr. bolig
Etageboliger 1,5 plads pr. bolig
Ungdomsboliger, kollegier, værelser 0,5 plads pr. bolig
Plejehjem og ældreboliger (Plejekrævende) Plejehjem og ældreboliger med evt., tilknyttet dagcenter 0,25 pr. bolig samt 1 plads pr. ansat
Ældreboliger uden tilknyttet personale (Støttede) 1 plads pr. bolig
Erhverv  
Kontor og liberalt erhverv 1 plads pr. 50 m2
Fabrik og værksted 1 plads pr. 50 m2
Lager 1 plads pr. 500 m2, dog mindst 3 pladser. derudover 1 plads pr. 50 m2 kontor tilknyttet lageradministrationen
Dagligvareforretning 1 plads pr. 25 m2 samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvareforretning indgår ikke i kvadratmeterberegningen.
Engroshandel 1 plads pr. 50 m2
Udvalgsvareforretning/særligt pladskrævende varegrupper 1 plads pr. 50 m2
Hoteller 1 plads pr. værelse eller efter Byrådets nærmere vurdering
Restauranter 1 plads pr. 8 siddepladser eller efter Byrådets nærmere vurdering
Teatre, biografer Største af 1 plads pr. 7 stole eller 1 plads pr. 50 m2
Forsamlingshuse Efter Byrådets nærmere vurdering
Undervisning og institutioner  
Skoler (Folkeskoler) 1 plads pr. 16 elever samt 1 plads pr. ansat
Skoler (Voksenskoler) 1 plads pr. 4 elever samt 1 plads pr. ansat
Daginstitutioner 1 plads pr. 8 normerede institutionspladser, 1 plads pr. ansat, eller efter Byrådets nærmere vurdering
Andre institutioner  
Campusområde, Andreas Steenbergs Plads