KOMMUNEPLAN 2017

Erhverv

Fordelingen af beskæftigede på brancher har overordnet set ikke ændret sig i perioden fra 2010 til 2015. Dog falder andelen af beskæftigede inden for industri og finansiering/forsikring over perioden, mens der til gengæld er en større andel beskæftigede inden for operationel service, handel og sundheds- og socialvæsen.

Procentfordeling af beskæftigede i Horsens Kommune efter branche i perioden 2010 til 2014, Danmarks Statistik, tabel RAS301. Klik på billedet for større visning.

Bruttoledige i procent af arbejdsstyrken for udvalgte kommuner 2011 til 2016, Danmarks Statistik, tabel AUP01. Klik på billedet for større visning.

Sammenlignet med nabokommunerne har Horsens Kommune en relativt større andel beskæftigede inden for brancherne operationel service, fødevareindustri, træ- og papirindustri og transport. De største andel beskæftigede inden for brancherne handel, sundhed og socialvæsen.

Andelen af bruttoledige i arbejdsstyrken er faldende i Horsens Kommune fra 2011 til 2017. Det ligner tendensen i hele landet og i vores nabokommuner, selvom Horsens Kommune er en af de kommuner, der relativt har oplevet et større fald i andelen af bruttoledige.

Beskæftigelse fordelt på brancher i udvalgte kommuner i 2014, opgjort i procent, Danmarks Statistik, tabel RAS301. Klik på billedet for større visning.

Hvilke udfordringer giver udviklingen i arbejdsmarkedet Horsens Kommune?

  • Horsens Kommune har en høj andel af bruttoledige i arbejdsstyrken i forhold til flere af de kommuner, vi sammenligner os med.

Hvilke muligheder giver udviklingen i arbejdsmarkedet Horsens Kommune?

  • Udviklingen i arbejdsmarkedet kan bruges som grundlag for at skærpe den erhvervsmæssige profil i Horsens Kommune.
  • Andelen af bruttoledige i arbejdsstyrken er faldende.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte udviklingen af arbejdsmarkedet i Horsens Kommune?

  • Planlægning af erhvervsarealer, der understøtter væksterhverv i Horsens Kommune.
  • Fokus på en større differentiering i erhvervsudlæggene, så de er tidssvarende i forhold til de moderne erhvervs efterspørgsel.
  • Fokus på omdannelse / modernisering af nedslidte erhvervsområder.