KOMMUNEPLAN 2017

Vision, politikker og strategier

Horsens Kommune har vedtaget en række politikker og strategier, hvoraf flere - direkte eller indirekte - sætter deres strategiske aftryk på den fysiske udvikling af kommunen, og derfor påvirker kommuneplanen og den opfølgende planlægning.

Overliggeren er Horsens Byråds Vision for Horsens Kommune med de tre spor: Oplevelser i mange farver, Et dynamisk og kreativt kraftcenter og Et aktivt velfærdssamfund. Du kan læse mere om visionerne i Byrådets Planstrategi. Politikkerne og strategierne dækker et bredt spekter af temaer om erhvervsudvikling og vækst, kultur, sundhed, idræt, unge, handicap, mobilitet, udvikling af midtbyen og energi og grøn omstilling. De politikker og strategier, der sætter aftryk i planlægningen kan ses i boksen til højre.

Politikkerne og strategierne er omsat til konkrete tiltag i den fysiske planlægning, med udgangspunkt i Kommuneplan 2017.

 • Vision Horsens
 • Sundhedspolitik
 • Ungepolitik
 • Idrætspolitik
 • Handicappolitik
 • Erhvervsstrategi
 • Indsatskatalog for vækst - Horsens løfter i flok
 • Bosætningsstrategi
 • Kulturstrategi
 • Midtbystrategi
 • Trafik 2030
 • Horsens Cykelby
 • Strategisk Energiplan
 • Strategi for grøn vækst
 • Borgmesterpagten for klima og energi
 • Klimakommune
 • Compact of mayors

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte vision, politikker og strategier?

 • Samarbejde / samskabelse med kommunens aktører og borgere – inddragelse i kommuneplanprocessen (Vision Horsens)
 • Fokus på planlægning for områder med forskellige ”tilbud” – f.eks. det tætte byliv med butikker og cafeliv, kulturrum til store og små oplevelser i by og i landskab, friluftsliv og rekreation, fritidsliv osv. (Vision Horsens, Kulturstrategi, Bosætningsstrategi)
 • Fokus på byrum og natur, der opfordrer til fysisk aktivitet (Vision Horsens, Trafik 2030, Sundhedspolitik, Idrætspolitik, Kulturstrategi)
 • Fokus på Horsens midtby som en særlig vigtig dynamo for byliv, oplevelser og attraktiv kommune (Vision Horsens, Kulturstrategi, Midtbystrategi)
 • Tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse – i byens rum, mobilitet, til natur, fritidsaktiviteter m.m. (Handicappolitik)
 • Fokus på unges behov for udfoldelse og tilstedeværelse i byrum og i bylivet. Særligt fokus på unge i planlægningen – hvor vil de bo, hvilke aktiviteter ønsker de m.m. (Vision Horsens, Ungepolitik)
 • Fokus på differentieret planlægning for erhvervsområder, der kan understøtte vækst og udvikling i virksomheder og arbejdspladser (Vision Horsens, Erhvervsstrategi, Horsens løfter i flok, Strategi for Grøn Vækst
 • Fokus på forskelligartede og attraktive bomuligheder (Handicappolitik, Bosætningsstrategi)
 • Fokus på planlægning for idrætsaktiviteter, herunder mulighed for ikke-organiseret idræt / spontane aktiviteter (Vision Horsens, Idrætspolitik, Sundhedspolitik, Kulturstrategi, Bosætningsstrategi)
 • Fokus på bæredygtig mobilitet, byudvikling, byggeri og forsyning (Trafik 2030, Horsens Cykelby, Midtbystrategi, Strategisk Energiplan, Borgmesterpagten, Strategi for Grøn Vækst, Klimakommune, Compact of Mayors)
 • Fokus på klimasikring (Midtbystrategi, Borgmesterpagten, Klimakommune, Compact of Mayors)
 • Fokus på natur og landskab som særlige attraktioner (Vision Horsens, Sundhedspolitik, Bosætningsstrategi)
 • Udvikling af et overordnet udviklingsbillede, der sikrer en bæredygtig udvikling af Horsens Kommune på langt sigt (Vision Horsens)

Hvilke udfordringer giver vision, politikker og strategier den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

 • Prioritering og koordinering af politikker og strategier på tværs.
 • Fokus på Horsens Kommunes særlige styrker og potentialer.
 • Opfølgning og effektmåling på vision, politikker og strategier.

Hvilke muligheder giver vision, politikker og strategier den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

 • Vision, politikker og strategier har i høj grad fokus på, at Horsens Kommune udvikles på et bæredygtigt og et kvalitativt grundlag.
 • Udvikling af et overordnet, fysisk udviklingsbillede, der sikrer fælles mål for den fysiske udvikling af Horsens Kommune mod 2050.
 • Fokus på øget samarbejde med kommunens aktører og borgere.