KOMMUNEPLAN 2017

Kommuneplanforslagets forventede ændringer

Der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, dvs. en ny hovedstruktur og revision af retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013 er kort beskrevet i afsnit 6.