KOMMUNEPLAN 2017

Jordbalance

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder i Horsens Kommune opstår der næsten altid overskudsjord. Oftest transporteres jorden over lange afstande i stedet for at genanvende den lokalt. Transporten belaster miljøet og fordyrer generelt bygge- og anlægsprojekterne.

I stedet for at se overskudjorden som et restprodukt, der skal bortskaffes, skal det ses som en ressource, der kan skabe nye værdier i projektområdet – både i en rekreativ, en miljømæssig og en økonomisk forstand.

Derfor skal der i forbindelse med detailplanlægningen af bygge- og anlægsarbejder så vidt muligt arbejdes med at skaffe jordbalance inden for projektområdet. Det vil sige, at der skal laves en plan for, hvordan den overskydende jord kan genanvendes indenfor projektområdet, f.eks. i form af rekreative landskaber, afskærmning mod støj og indblik, klimaprojekter eller lignende. Læs mere under retningslinjer for genanvendelse af overskudsjord.

For at sikre, at overskudsjorden tilpasses omgivelserne og tilfører nye rekreative værdier til det område, den overvejes placeret i, er det vigtigt, at der laves en modelleringsplan.