KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10ER06

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration samt håndværks- og værkstedsvirksomhed, lager med mere. Indenfor området kan der desuden etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse er 12.000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 30.000 m2.

 • Status

  Vedtaget