KOMMUNEPLAN 2017

Mobilitet

Fra 2007 til 2016 voksede indbyggertallet med 8.720 i Horsens Kommune. I samme periode voksede antallet af personbiler i kommunen med 6.528. Det ses også på udviklingen i trafiktallene, hvor flere indfaldsveje til Horsens har haft stigninger på over 15% i årsdøgntrafikken fra 2006 til 2015-16.

Pendlingen både til og fra Horsens Kommune er stigende. I perioden fra 2008 til 2015 er pendlingen samlet steget med 9 %. Mere end 29.000 personer krydsede i 2015 kommunegrænsen for at komme til og fra arbejde hver dag – næsten lige mange hver vej. 34 % af arbejdskraften på arbejdspladserne i Horsens Kommune udgøres af borgere fra andre kommuner, mens 35 % af kommunens borgere er beskæftiget i andre kommuner. Top 3 over ind- og udpendlere til og fra Horsens Kommune er Hedensted, Aarhus og Vejle.

En transportvaneundersøgelse for perioden 2013 til 2015 indikerer, at 2/3 af turene i Horsens Kommune foregik med bil, mens 10 % foregik på cykel, 17 % til fods, 3 % med bus og 2 % med tog.

Cykeltællinger på de større veje i Horsens by viser, at den gennemsnitlige cykeltrafik på vejene stort set er faldet ved alle tællesteder fra 2015 til 2016. Udviklingen i af- og påstigninger på tog på Horsens Station viser en meget lille stigning i perioden fra 2007 til 2014.

Befolkningstilvækst og vækst i antal personbiler i Horsens Kommune. Klik på billedet for større visning.

Tællested 2006 2007 2015 2016 Ændring i %
Vejlevej, v. Ørnstrupvej 16.058   18.290   14
Vestvejen, ved kommunegrænse til Hedensted 7.125   8.734   23
Schüttesvej, ved nr. 10 17.929   20.549   15
Silkeborgvej, ved Søvej 15.304     18.035 18
Skanderborgvej, ved Løvhøj 10.966   12.640   15
Allegade, ved nr. 3   11.400 11.012   -3
Bjerrevej, ved Solhjemsvej 8.185     10.018 22
Strandkærvej, ved Monradsvej 12.681   13.369   5

Horsens Kommune, trafiktællinger

Udvikling i trafiktal på overordnede veje i Horsens Kommune, baseret på trafiktællinger.

 

Indpendlere

 

Udpendlere

   
Område Antal   Område   Antal
Hedensted 4.087   Aarhus   3.932
Aarhus 2.551   Hedensted   2.826
Vejle 1.723   Vejle   1.931
Skanderborg 1.244   Skanderborg   1.621
Silkeborg 796   Silkeborg   639
Odder 717   Kolding   517
Ikast-Brande 390   Ikast-Brande   490
Kolding 329   Odder   395
Randers 243   Fredericia   350
Fredericia 230   Billund   282
Favrskov 200   København   257
Odense 189   Herning   174
Herning 139   Favrskov   138
Middelfart 105   Odense   134
Viborg 104   Viborg   131
Aalborg 94   Randers   117
Billund 92   Esbjerg   84
Syddjurs 89   Aalborg   77
Haderslev 88   Haderslev   76
København 72   Middelfart   72
Øvrige 1.115   Øvrige   1.102
I alt 14.597   I alt   15.345

 

Danmarks Statistik, tabel PEND100

Top-20 over ind- og udpendlere til og fra Horsens Kommune 2014, opdelt efter beskæftigelses- og bosætningskommune.

 Hvilke udfordringer giver udviklingen i mobiliteten Horsens Kommune?

  • Befolkningstilvæksten medfører mere trafik på vejene i og omkring Horsens by. Det øger risikoen for trængsel på vejene.
  • Den øgede pendling til og fra Horsens Kommune er også med til at skabe øget trængsel på vejnettet.
  • Den øgede biltrafik kan påvirke miljø og sundhed på grund af øget CO2-udslip og partikelforurening.
  • Bilparken i Horsens Kommune vokser, mens antallet af passagerer i tog og bus er stabilt.

Hvilke muligheder giver udviklingen i mobiliteten Horsens Kommune?

  • Den øgede befolkningstilvækst danner grundlag for et øget fokus på brug af kollektiv trafik, cyklisme og gang.

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte en bedre mobilitet?

  • Fokus på bæredygtig mobilitet: Bedre vilkår for gang og cyklisme, bedre tilgængelighed til lokal og regional kollektiv trafik, bedre faciliteter for kombinationsrejser.
  • Mere fokus på byomdannelse og byfortætning, der minimerer behovet for længere transport.