KOMMUNEPLAN 2017

5.1. Fritidsformål generelt

Mål

  • Horsens Kommune har som vision at skabe oplevelser i mange farver. Vi inviterer til oplevelser året rundt og vi tilbyder unikke naturoplevelser i hele kommunen. Vores byrum, parker, natur og fjord indbyder til fysiske aktiviteter og fællesskab. Vi vil et aktivt og sundt idrætsliv for alle og vores attraktioner byder turister velkommen.

  • Kommuneplanens mål for fritidsformål er at fremme denne vision. Friluftsmulighederne skal forbedres og udbygges, og befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne skal sikres, forbedres og udbygges, især tæt på boligområder. Oplevelsesmulighederne skal formidles, både inden for og uden for kommunen.

Redegørelse

Horsens Kommunes vision om at skabe oplevelser i mange farver og være et dynamisk og kreativt kraftcenter indebærer, at vi planlægger for, at kommunens natur og rekreative områder udnyttes til fysiske aktiviteter, når naturområderne er egnede til det.

De rekreative muligheder er vigtige for befolkningens livskvalitet og sundhed – og dermed et væsentligt element i forhold til Horsens Kommune som attraktivt bosætnings- og oplevelsessted. Det er især vigtigt, at der er rekreative muligheder tæt på folks bopæl. De giver mulighed for daglig afstresning og motion uden forudgående transport i bil. Undersøgelser har også vist, at grønne områder og natur tæt på boliger gør disse mere attraktive.

Fritidsanlæg f.eks. i form af golfbaner, idrætsanlæg og lystbådehavne, samt overnatningssteder i form af campingpladser, sommerhuse og feriecentre kan være med til at styrke befolkningens friluftsliv og samtidigt være med til at tiltrække turister. Det er samtidig vigtigt at anlægge en helhedsbetragtning, så de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejernes interesser og beskyttelse af kultur- og naturværdier ikke kommer i konflikt.