KOMMUNEPLAN 2017

Erhverv i boligområder

I rene boligområder kan der placeres liberale erhverv, hvis aktiviteterne ikke ændrer karakteren af boligområde.

Alle aktiviteter i forbindelse med liberale erhverv skal kunne holdes på den enkelte boligparcel. 

Typiske liberale erhverv der kan gives tilladelse til at etablere i boligområder er konsulentvirksomhed, lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje eller lignende.

Det er forudsat, at der ikke kan blive tale om egentlige miljømæssige problemer i forhold til boligerne i området. Betingelse for at give tilladelse er desuden, at erhvervet udøves af beboeren uden fremmed medhjælp.