KOMMUNEPLAN 2017

Business Region Aarhus

En del af byregionen

Det går godt i Horsens. Kommunen får mange nye borgere. Brandet som det gode bosætnings- og arbejdssted og stedet for store kulturoplevelser er slået an. Men det er ikke brandet alene, der skaber væksten. Den afhænger især af vores placering - tæt på motorvejsnettet, tæt på de mange arbejdspladser i nabokommunerne og tæt på Aarhus. Den indbyrdes forbundenhed til Aarhus og til nabokommunerne har stor betydning for udviklingen i Horsens Kommune. Derfor har det strategiske samarbejde i Business Region Aarhus stor betydning for os.

Kommunerne omkring Aarhus er ikke kun forbundet geografisk, men også funktionelt. Det ses tydeligt af pendlingstal, der viser, at næsten hver fjerde af alle arbejdspladser indenfor Business Region Aarhus er besat af borgere fra en anden af byregionens kommuner. Den interne pendling mellem kommunerne i byregionen er vokset med 7 % fra 2009 til 2014, mens antallet af borgere, der arbejder i egen kommune er faldet i 11 af de 12 kommuner i byregionen.

I Horsens Kommune besættes ca. en tredjedel af arbejdspladserne af borgere fra andre kommuner, og ca. en fjerdedel kommer fra kommuner i byregionen. På samme måde er en tredjedel af kommunens borgere beskæftiget i andre kommuner, og ca. en fjerdedel er beskæftiget indenfor byregionen. Den største udpendling sker til Aarhus Kommune.

Det understøtter billedet af, at Business Region Aarhus er gensidigt forbundet og afhængigt som et samlet bosætnings- og arbejdskraftområde. Og at Horsens Kommune indgår som en naturlig del af byregionen Business Region Aarhus.

Politisk interessefællesskab om vækst og udvikling

Positionen som den næststørste danske vækstregion er det særlige omdrejningspunkt i samarbejdet Business Region Aarhus.

Samarbejdet er defineret som et politisk interessefællesskab om vækst og udvikling i Østjylland til gavn for hele Danmark. Samtidig er det også et samarbejde, der ønsker at udnytte de enkelte byer og områders styrker, så de komplementerer hinanden. Visionen er, at Business Region Aarhus skal være den mest toneangivende danske vækstmetropol uden for Hovedstadsområdet, have international gennemslagskraft og derigennem være en væsentlig bidragsyder til dansk vækst og udvikling.

Samarbejdet har flere sideløbende indsatsområder. Ét vigtigt indsatsområde er forfølgelsen af de tre strategiske spor, ”Produktion og viden”, ”IKT og smarte fællesskaber” og ”Fødevareklyngen”. Et andet indsatsområde er etableringen af samarbejde og partnerskaber med virksomheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre byregioner. Et tredje indsatsområde er en fælles, strategisk markedsføring af turisme, mobilitetsprioriteringer- og indsatser og et strategisk samarbejde om den fysiske planlægning.

Læs mere om Business Region Aarhus her.

Hvilken betydning har samarbejdet:

Horsens Kommune vil sætte fokus på vores særlige fordele og styrker, der kan sættes i spil, både til gavn for os selv og for hele Business Region Aarhus. Samtidig skal der ses på funktionaliteten i forhold til nabokommunerne for at sikre, at Horsens Kommune indgår som et velsmurt tandhjul i samarbejdet på alle områder.

I forhold til den overordnede, fysiske planlægning er det især indsatsområderne om mobilitet og det strategiske plansamarbejde, som Kommuneplan 2017 kan understøtte og derfor har et særligt fokus på.

Fakta om Business Region Aarhus

  • Business Region Aarhus består af Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune og Aarhus Kommuner.
  • Business Region Aarhus er den største danske vækstregion uden for hovedstadsområdet. Samlet set står byregionen for 13,4 procent af den samlede værdiskabelse i Danmark.
  • Tilsammen har Business Region Aarhus 970.000 indbyggere og 440.000 arbejdspladser - og byregionen er i fortsat vækst.
  • Det konkrete samarbejde tager afsæt i de tre dogmer: 
    1. Østjylland arbejder for vækst i hele Danmark
    2. Øget national og international gennemslagskraft gennem samarbejdspartnere og ambassadører
    3. Identitet med respekt for forskelligheder.

Kilde: Business Region Aarhus

 

Pendlingsanalyse, Business Region Aarhus, udarbejdet af Region Syddanmark juni 2016.