KOMMUNEPLAN 2017

Campusbyen

  • Der skal bygges en bro for fodgængere og cyklister over banen fra Bygholm Park til Campusbyen og midtbyen.

Horsens Byråd har en vision om, at området ved banegården skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med mange forskellige uddannelsesinstitutioner samlet centralt i Horsens. Campusbyen skal understøtte Horsens bys udvikling med et attraktivt og sammenhængende undervisningsmiljø, der er fremstår og fungerer som en naturlig del af byen.

I 2014 udbød Horsens Kommune en optionsaftale med forslag til en overordnet helhedsplan for Campusbyen på baggrund af Midtbykonkurrencen, som skitserede udvikling og realisering af et projekt på campusgrunden med afsæt i "Horsens Byrumsplan" og arkitektkonkurrencen fra 2009. CASA A/S og RUM Arkitekters oplæg til en helhedsplan for Campusbyen blev udvalgt. En vigtig del af Midtbyforbindelsen er desuden, at sikre en ny forbindelse mellem midtbyen og Bygholm Park. Denne forbindelse skal sikres gennem detailplanlægningen for Campusbyen.

I 2016 blev der lavet en prækvalifikationsrunde med henblik på at få helhedsplanen fra 2014 kvalificeret, så der skabes det bedst tænkelige grundlag for den videre proces. I denne prækvalifikationsrunde havde 5 tegnestuer udarbejdet en kvalificerende rapport, hvor de over for de interesserede uddannelsesinstitutioner har præsenteret hver deres foreløbige bud på en helhedsplan for en ca. 75.000 m2 ny campusby.

Der blev udvalgt 3 tegnestuer i denne proces, RUM Arkitekter, Arkitema og C.F.Møller. C.F.Møller vandt konkurrencen for Campusbyen, mens RUM Arkitekter vandt den nye Sosu-skole. Der er udarbejdet lokalplan for området i 2017. Find lokalplanen her (Du bevæger dig ud af Kommuneplan 2017).

Visualiseringer af foreløbigt forslag til Campusområdet er udarbejdet af C.F. Møller i forbindelse med Casa´s miniudbud for Campus Horsens i 2017.