KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  98ER04

 • Rammenummer

  98ER04

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-10-2020

 • Vedtagelsesdato

  22-03-2021

 • Ikrafttrædelsesdato

  30-03-2021

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, i form af forsyningsanlæg til biogasproduktion med de tilhørende bygninger, tanke og andre faciliteter, der er nødvendige for drift og produktion. Der kan etableres risikovirksomhed inden for området.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Skorstene o. lign. kan opføres med en højde, der er nødvendig for at tilgodese miljømæssige forhold.

 • Status

  Forslag