KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  15ER15

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  17-06-2019

 • Vedtagelsesdato

  28-10-2019

 • Ikrafttrædelsesdato

  31-10-2019

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  14

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration med mere, samt værkstedsvirksomhed. Der kan derudover etableres butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Det samlede bruttoetageareal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper indenfor rammeområdet må højst være 2.000 m2. Det samlede bruttoetageareal for den enkelte butik må højst være 2.000 m2.

 • Status

  Vedtaget