KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  9548743

 • Rammenummer

  9548743

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  29-04-2019

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  2

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  16

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Status

  Forslag