KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  64LB02

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Landsbyområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  17-12-2018

 • Vedtagelsesdato

  29-04-2019

 • Ikrafttrædelsesdato

  07-05-2019

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Hvis der etableres tæt-lav indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Kirker samt siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.

 • Status

  Vedtaget