KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  64BO03

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  17-12-2018

 • Vedtagelsesdato

  29-04-2019

 • Ikrafttrædelsesdato

  07-05-2019

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  30% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40.

 • Status

  Vedtaget