KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  15BO30

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  24-02-2020

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  100% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres etageboliger og tæt-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning

 • Notat: Områdets anvendelse

  Den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav er 40. Bebyggelsesprocenten for etageboliger må maksimalt være 100.

 • Status

  Kladde til forslag