KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  13RE21

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-10-2019

 • Vedtagelsesdato

  24-02-2020

 • Ikrafttrædelsesdato

  28-02-2020

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål og skal friholdes fra større bygningsanlæg. Der kan indenfor området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål.  

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan ikke etableres nye boliger i området, men eksisterende ejendomme nord for Silkeborgvej kan udvides og ombygges med en bebyggelsesprocent på 30 og en bygningshøjde på 8,5.

 • Status

  Vedtaget