KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  13BO15

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  28-10-2019

 • Vedtagelsesdato

  24-02-2020

 • Ikrafttrædelsesdato

  28-02-2020

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  20

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandede boligformål. Der må etableres etageboliger, tæt-lav og åben-lav boliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Bebyggelsesprocenten for etageboliger skal fastlægges i lokalplanerne.  

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav er 30 og for tæt-lav er den 40. Punktvis kan bygningshøjden være op til 23 meter efter fastlæggelse i lokalplan.

 • Status

  Aflyst