Kommuneplantillæg 2017-14 

Boliger, Søndergade, Brædstrup

 

VEDTAGET