KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  31RE06

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  25-02-2019

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes for bygningsanlæg.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Inden for området kan der undtagelsesvis tillades etablering af shelterplads/mindre bålhytte samt mindre anlæg til områdets drift (f.eks. pumpestation).

 • Status

  Vedtaget