KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  10BE10

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Forslagsdato

  24-09-2018

 • Vedtagelsesdato

  25-02-2019

 • Ikrafttrædelsesdato

  13-03-2019

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  180% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. højde (m)

  16

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres havnebad, bådebroer, pontoner og plinte.

 • Status

  Vedtaget