KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Centerområde, Torvekarreen, Horsens

 • Rammenummer

  10CE12

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  17-06-2019

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  300% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Max. højde (m)

  22.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Indenfor rammen kan der etableres butikker, restauranter, cafeer, kulturelle aktiviteter, offentlige formål, privat service, herunder foreningsaktiviteter og træningscentre, liberale erhverv, boliger og hotel.

 • Notat: Områdets anvendelse

  Indenfor rammen kan der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Dagligvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 5.000 m2, mens udvalgsvarebutikker må have et bruttoetageareal på højst 2.500 m2. Dele af rammeområdet er udpeget som område, hvor der er særlige muligheder for byfortætning. Den sluttede randbebyggelse skal fastholdes som princip. Ved byggeri skal bebyggelsen tilpasses den omgivende bebyggelse, m. h.t. højde, dybde, etageantal, tagform, materialevalg, farver m.v. Bevaringsværdige bygninger eller miljøer må ikke forringes.

 • Notat: Lokalplaner og byplanvedtægter indenfor rammen

  150

 • Status

  Forslag