KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  34RE02

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål. Indenfor området kan der etableres forskellige typer af boldbaner, atletik funktioner med tilhørende faciliteter. Der kan desuden indenfor området etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål.

 • Status

  Vedtaget