KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  33ER03

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  18

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder kan være op til 30 m. Skorstene, antenner og lignende kan være højere.

 • Status

  Vedtaget