KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  33CE01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Beregningsmetode for bebyggelsesprocent

  0

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

 • Status

  Ikke registreret