KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  33CE01

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. højde (m)

  10

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt foreningsaktiviteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 1000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 2630 m2. Hvis der etableres boliger indenfor bydelscentret, er bebyggelsesprocenten 30 for åben-lav boliger, 40 for tæt-lav boliger og 60 for etageboliger.

 • Status

  Vedtaget