KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  64BO01

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, 2130

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området må kun anvendes til boligformål og eventuelt tilhørende hobbylandbrug i form af jordbrugsparceller. Bebyggelsen må kun bestå af åben-lav boligbebyggelse og bygninger til hobbylandbrug, som f.eks. gartneri, frugtavl, mindre husdyrhold og lignende

 • Status

  Vedtaget