KOMMUNEPLAN 2017

static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  60RE03

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreaktivt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  6

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes fra større bygningsanlæg. Der kan indenfor området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål i overensstemmelse med lokalplanen for området.

 • Status

  Vedtaget