KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  99TE01

 • Generel anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  125

 • Min. tilladte miljøklasse

  4

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til forsyningsformål i form af vindmøller. Indenfor kan der opstilles maks. 3 vindmøller med en min. totalhøjde på 100 m og en maks. totalhøjde på 125 m. Vindmøllerne opstilles med en indbyrdes afstand på mellem 3 og 4 x rotordiameter alt efter opstillingsmønster. Der skal i lokalplanlægningen være rimelig mulighed for at tilpasse opstillingsmønster til de lokale forhold.

 • Status

  Vedtaget