KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  98SO02

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  7.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål og anden bebyggelse og anlæg der naturligt hører til i et sommerhusområde. Sommerhusområdet skal indrettes således, at der både bliver plads til potentiel ny økologisk forbindelse gennem området og deraf også mulighed for ny natur. Når der detailplanlægges for området, skal der desuden sikres, at bebyggelsen placeres nede i graveområdet, således, at bebyggelsen ikke påvirker det omkringliggende uforstyrrede landskab.

 • Status

  Vedtaget