KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  98OF01

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  7131

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  12

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål. Indenfor området kan der etableres fængsel med tilhørende faciliteter samt administrative formål. Der må dog ikke etableres faciliteter eller virksomhed der kan være grundvandstruende indenfor området.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan indenfor området etableres op til 3 skorstene som er højere end 12 meter.

 • Status

  Vedtaget