KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  98ER01

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Råstofindvinding

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  17

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til råstofområde og relaterede erhverv til forarbejdning af råstoffer og tilhørende faciliteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse til lager- og administration må opføres med en max højde på 10 m. Bebyggelse til forarbejdningsanlæg må opføres i en max. højde på 17 m.

 • Status

  Vedtaget