KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  12RE17

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Rammeområdet kan anvendes til rekreativt formål i form af campingplads med tilhørende servicefaciliteter. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælles køkken og lignende i forbindelse med campingpladsens drift.

 • Status

  Vedtaget