KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  12RE13

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af idrætsfaciliteter, herunder boldbaner med tilhørende bygningsmæssige faciliteter.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Ved anlæggelse af boldbaner skal disse tilpasses terrænet på en landskabelig æstetisk måde, så hensynet til områdets herlighedsværdi tilgodeses mest muligt.

 • Status

  Vedtaget