KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  12RE03

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Nærrekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til grønt område og nærrekreative arealer og skal friholdes fra større bygningsanlæg. Der kan indenfor området dog etableres mindre bygninger eller anlæg til områdets drift eller rekreative formål.

 • Status

  Vedtaget