KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  12CE02

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Bydelscenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. tilladte miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Maksimalt etageantal 1 stedvist dog 2 etager i overensstemmelse med lokalplanen for området.

  Inden for området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 2.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 3.600 m2.Maksimalt etageantal 1 stedvist dog 2 etager i overensstemmelse med lokalplanen for området.

 • Status

  Vedtaget