KOMMUNEPLAN 2017

static-map
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14RE09

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  5% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Området kan anvendes til jordbrugsformål, men skal friholdes for ny bebyggelse. Området skal friholdes for skov for at bevare kigget ind over Horsens by fra Østerhåbsvej.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Eksisterende ejendomme kan om- og tilbygges, men der kan ikke etableres nye boliger i området.

 • Status

  Vedtaget