KOMMUNEPLAN 2017 - AFLYST

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammenavn

  Kommuneplan 2017

 • Rammenummer

  14ER20

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Industri, Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Forslagsdato

  26-09-2017

 • Vedtagelsesdato

  26-02-2018

 • Ikrafttrædelsesdato

  06-03-2018

 • Max. bebyggelsesprocent for området (%)

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. højde (m)

  8.5

 • Min. tilladte miljøklasse

  3

 • Max. tilladte miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Indenfor området kan der etableres lager- og værkstedsvirksomhed, tungere industri med miljøpåvirkning, herunder virksomheder med særlig beliggenhedskrav, produktionserhverv og logistik med mere. Derudover kan der etableres støjende foreningsaktiviteter samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

 • Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

  Rammeområdet er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Udenom det udpegede område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav er der udlagt et konsekvensområde på 500 meter. Konsekvensområdet indebærer, at der ikke kan etableres nye boliger indenfor konsekvensområdet. Indenfor området må der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse for er 12000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 15000 m2.

 • Status

  Vedtaget